Laddar
E
D
U
V
1. Intro
K
Q
P
X
Y
A
B
C
F
T
R
N
G
H
M
S

Magasinet - En etnografisk skattkammare

Museets magasin är stängda för allmänheten och till och med för en stor del av personalen. Där förvaras hundratusentals föremål bakom lås och säkerhetsdörrar, ofta i specialanpassade klimat. Nu bjuds du som besökare in i en miljö som återspeglar mängden och mångfalden i museets samlingar.
Här kan du själv utforska olika teman och ta reda på mer om föremålen. Informationen kommer från museets databas och har samlats in under lång tid. Hur mycket information som finns varierar. Arbetet med att utöka och fördjupa kunskapen om samlingarna är tidskrävande och pågår ständigt.
till monter
MENY
dölj info