Laddar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Kashgar; spinna, väva, knyta

Från bergen och slätterna kring Kashgar levererades bomull och ull in till stadens hantverkare. Det kom i bearbetat eller obearbetat skick för att där spinnas, färgas och vävas till tyg eller knytas till mattor. Området hade också silkesproduktion och Kashgar var berömt för sina ikat-tyger i vilka silke och bomull kombinerades i skiftande och färgrika produkter.

Den omfattande samling av föremål från Kashgar i västligaste Kina, som missionären Lars Erik Högberg och hans medarbetare systematiskt byggde upp, var avsedd för missionsutställningen i Stockholm 1907.

Avsikten var att visa upp den miljö i vilken missionärerna verkade. Eftersom de, vid sidan av det kristna förkunnandet, närmade sig lokalbefolkningen genom sjukvård och vad man skulle kunna kalla ”utvecklingsarbete” skulle utställningen spegla detta. Den skulle visa att Sinkiangs befolkning var i behov av undervisning, men att man i detta avlägsna hörn av innersta Asien också hade kunskap att bygga på, inte minst inom hantverken.


MonterdelD11
MENY
göm nummer