Laddar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Balinesiskt skuggspel - Det eviga dramat

Den indiska muntliga och skriftliga berättelsetradition har lämnat två väldiga epos till eftervärlden, Ramayana och Mahabharata. Båda har spritts över den hinduiska världen och då deras texter inte läses eller reciteras kan de framföras som dansdramer, skuggspelsteater eller skådespel. På 1980-talet överfördes de i Indien till TV-serier.

När ett nytt avsnitt sändes stod landet stilla. Deras innehåll av religiösa och moraliska frågor, personliga och offentliga, näst intill kosmiska konflikter, kärlek och hat har gett dem en evig relevans. Ett genomgående tema är frågan hur man rättfärdigt skall kunna styra ett rike, varför berättelsernas symbolik lätt utnyttjas i dagens politik.

I Mahabharata utgörs det centrala temat av striden om herraväldet över Hastinapur mellan de legitima arvingarna, de fem Pandava-bröderna, och deras motståndare, de hundra Kaurava-bröderna. I denna monter visas några få figurer ur en omfattande uppsättning skuggspelsfigurer från Bali i Indonesien, med vilka denna kamp om makten kan levandegöras.

Till höger ses de fem Pandava och modern till tre av dem. De konfronteras av tre av de långt fler Kaurava tillsammans med Karna, en Pandava som gått emot sina bröder.


MonterdelB12
MENY
göm nummer